Ruter AS

A public authority

8 requests
Valg av nye trikker i Oslo
Response by Ruter AS to Monica Stensrud on .
Awaiting classification.
  Juridisk avdeling Ruter# pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 32...
Alle som tjener over 700 tusen i Ruter
Response by Ruter AS to Marte Nilsen on .
Awaiting classification.
  Juridisk avdeling Ruter AS pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks...
Ruters utredning av trikk i Skovveien
Response by Ruter AS to Herman Langvik on .
Successful.
Vi viser til e-post av 8.5.2018, hvor du ber om tilbakemelding på status i klagesak om avslag på innsyn, vår referanse 2018/1442.   Vi har truffet...
Ombygging av trikkesporet i Frognerveien
Response by Ruter AS to Monica Stensrud on .
Successful.
Ingen annen korrespondanse. Hans
Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon
Response by Ruter AS to P. Reinholdtsen on .
Information not held.
Hei P. Reinholdtsen Viser til din henvendelse angående benker på Nydalen stasjon. Begge dine henvendelser i denne saken er videresendt til Sporveien...
Ole-Erik Yrvin Deres referanse: Vår referanse: 15.02.2018 - 2018/5-1262/2018 Innsyn i klager og samleoversikt for helt eller delvis innstilte avga...
RuterBillett-app
Request to Ruter AS by B. Waldron. Annotated by P. Reinholdtsen on .
Refused.
Kildekoden til app-en er omtalt på https://www.digi.no/artikler/utvikler-felles-billettsystem-for-store-deler-av-sor-norge/379217 .
Elektronisk billettering i Ruter As - RuterBillett
Response by Ruter AS to B. Waldron on .
Awaiting classification.
    Innsyn i Ruters ref. 2009/1132-80 er delvis innvilget. Deler av dokumentet/dokumentene er sladdet med hjemmel i offl. § 13, 1. ledd og fvl. §...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?