Roan Municipality

A public authority

2 requests
Tilbakemelding på innsynshenvendelse. Ordførerens/kommunens dialog med TrønderEnergi pr mail og sms følger vedlagt. Roan kommune for ordfører Einar...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Response by Roan Municipality to Tarjei Leer-Salvesen on .
Successful.
Vedlagt følger vedtatte reglement for godgjørelse til folkevalgte i Roan kommune. Roan kommune Iren Aronsen Viken Konsulent -----Opprinnelig melding-...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?