Oslo Police District

A public authority

20 requests
Politiets vold mot homofile i Oslo
Response by Oslo Police District to rusinnsyn on .
Information not held.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: "Hei, Vi viser til vår e-post den 25. juni 2018 der innsynsbegjæring ble avslått som følge av at vi...
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Response by Oslo Police District to Herman Langvik on .
Partially successful.
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
Hei De som arbeider med dette er av den oppfatning at det ikke har vært noen kommunikasjon. Ellers kan vi vise til årsrapporten fra utvalget men den ha...
Nalokson-satsningen i politiet
Response by Oslo Police District to rusinnsyn on .
Long overdue.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Ruskontrakter i Oslo politidistrikt
Response by Oslo Police District to rusinnsyn on .
Long overdue.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Mal for ruskontrakt i Oslo politidistrikt
Response by Oslo Police District to rusinnsyn on .
Long overdue.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Oslo politidistrikt sin postjournal for 2017
Response by Oslo Police District to Herman Langvik on .
Partially successful.
Hei!   Det vises til anmodning av 26. juni 2018 om innsyn i Oslo politidistrikts postjournal for 2017. Vedlagt følger postjournal for ukene 1 til...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Palantir hos Oslo-politiet
Response by Oslo Police District to Olivia Paulsen on .
Long overdue.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Jan Erik Bresils journalføringsvaner
Response by Oslo Police District to rusinnsyn on .
Partially successful.
Viser til mottatte e-post og kan informere om at Jan Erik Bresil ikke står som saksbehandler på journalførte dokumenter i vårt administrative dokumenth...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Oslo politidistrikts postjournal 2018
Response by Oslo Police District to rusinnsyn on .
Successful.
Vedlagt følger offentlig journal fra Oslo politidistrikt for 2018. Mvh Dokumentsenteret Oslo politidistrikt Postboks 8101 Dep 0032 Oslo [1]...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Hei. Beklager at svaret har tatt noen dager, det skyldes fravær i jula. I Oslo politidistrikt br...
Antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo i 2017
Response by Oslo Police District to rusinnsyn on .
Successful.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Svar til Rusinnsyn - doculive 201721798 Viser til innsynsbegjæring av 27.desember 2017. Det vises...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Response by Oslo Police District to Olivia Paulsen on .
Information not held.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Det er umulig å veilede om noe vi ikke forstår hva er. "Forebyggende hjemmebesøk" er et ukjent begre...
Innsyn i sak angående tidsbruk ved vakthold
Response by Oslo Police District to Gorm Eriksen on .
Successful.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Runa Bunæs Sendt: 11. august 2016 10:30 Til: Postmottak PDI Oslo Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485 Det vi...
Hei igjen, P. Reinholdtsen! Nå vet jeg litt mer konkret om hva du lurer på, og kan svare ut fra det. Hovedproblemet her er imidlertid fortsatt det samm...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?