Office of the Prime Minister

A public authority

13 requests
Vi viser til din e-post 14. august 2018 hvor du ber om innsyn i "Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister" Inn- og...
  Det vises til henvendelser 11. og 12. juli 2018 som vi oppfatter som en forespørsel om ny vurdering eller utvidet begrunnelse i forbindelse med i...
Lønnsnivået ved Statsministerens kontor
Response by Office of the Prime Minister to Marte Nilsen on .
Partially successful.
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Tidligere statsministerlønninger
Response by Office of the Prime Minister to Mona Olsen on .
Partially successful.
Mona Olsen, Takk for din henvendelse. Statsministerens godtgjørelse fastsettes årlig av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap....
Vi viser til tidligere kommunikasjon i denne saken, senest sin e-post 17. mai 2018 der du ber om at vi anmoder personene som har krav på taushet om sam...
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Statsministerboligen og trikkesporet
Response by Office of the Prime Minister to Herman Langvik on .
Partially successful.
Du kan ringe til telefonnummer 901 55 998 i morgen (9. januar 2018) mellom kl. 09.15 og kl. 09.30. Med vennlig hilsen Statsministerens kontor, postm...
Ministrenes lønn og personalmapper
Response by Office of the Prime Minister to Geir Eliassen on .
Partially successful.
  Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen, Sann...
Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble sendt...
Brodtkorbs kunder
Response by Office of the Prime Minister to Daniel on .
Partially successful.
Hei, Vi viser til din e-post 22. desember 2016, der du ber om innsyn i et dokument med en oversikt over statssekretær Julie Brodtkorbs tidligere kunde...
Innsyn i henvendelse om Keshe Foundation
Request to Office of the Prime Minister by P. Reinholdtsen. Annotated by P. Reinholdtsen on .
Successful.
Det er vel ingenting som tyder på at budskapet i disse skrivene om gratis energi er reelt. En kan lese mer om Keshe Foundation på http://tovsugeren.b...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?