Norwegian Public Roads Administration

A public authority

9 requests
Lønnsnivået i Statens vegvesen
Response by Norwegian Public Roads Administration to Mona Olsen on .
Partially successful.
Hei.   Når det gjelder ditt siste spørsmål om  «– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.» så...
Til Hallvard Nygård Vedlagt oversendes dokument 18/242493-14 Svar på innsyn i sak 2011036404 - dok. 66 til 75 i sak Opplysninger fra det sentrale mot...
Kurs Big data
Response by Norwegian Public Roads Administration to Mona Olsen on .
Partially successful.
Hei! I dokumentene er det sladdet kun enhetspriser og antall deltagere. Årsaken til at antall personer er sladdet er å unngå mulighet for å regne tilba...
Oppdatert liste over personlige bilskilt
Response by Norwegian Public Roads Administration to Hallvard Nygård on .
Partially successful.
Hei, Din forrige henvendelse ble besvart med e-post datert 21. februar 2018. Jeg legger svaret ved her. Jeg legger også ved en nylig oppdatert liste...
Hei, Prøv denne, i CSV-format. 3048 er riktig antall pr. 11. desember, og ble vist korrekt her da jeg sendte den. Noe må ha skjedd med filen i overse...
Teknisk funksjon ATK.
Request to Norwegian Public Roads Administration by Vidar Løkken. Annotated by E. Jenssen on .
Awaiting classification.
Svaret «Dokumentet du refererte til eksisterer ikke lengre» er svært problematisk og burde klages på.
Til Innsynsanmodning Vedlagt oversendes dokument 16/5712-2 Innsynshenvendelse - Forespørsel om bruk av data fra automatisk skiltgjenkjenning i sak Br...
Liste over stjålne skilt
Response by Norwegian Public Roads Administration to Innsynsanmodning on .
Information not held.
Vedlagt følger svar på henvendelse fra Statens vegvesen. Med hilsen Bjørn Andreas Lund Seksjon: ITS Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet,...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?