Norwegian National Rail Administration

A public authority

11 requests
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201907999-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201902216-5 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med m...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201903559-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
Hei! Henvendelsen din må rettes til Jernbanedirektoratet. [epostadresse] Med vennlig hilsen Bane NOR SF Arkivsenteret Epost: [epostadresse] Fagst...
Hei, Se vedlegg for ny data. Med vennlig hilsen Kai Yung Vårbo Rådgiver   Bane NOR Punktlighet, Kunde og trafikk Mobil: 98 04 55 04 E-post: [epos...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201725388-6 Innsyn etter Offentleglova - Togavganger og -ankom...
Signalfeil 2017 på Jærbanen
Internal review request sent to Norwegian National Rail Administration by Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Kjære Innsynsarkivar, Jeg har ikke fått svar på min klage. Er henvendelsen mottatt? Hvilket saksnummer har jeg fått? Med vennlig hilsen, Hallvard...
Og siste. Med vennlig hilsen Kai Yung Vårbo Rådgiver   Bane NOR Punktlighet, Kunde og trafikk Mobil: 98 04 55 04 E-post: [epostadresse] -----Oppr...
Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet. Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/ Kildekode...
Grønn tilgjengelighet Partially successful.
Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet...
Det vises til dine henvendelser av 11. og 24. august vedrørende ovennevnte.   Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i.   Vedlegget an...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?