Norwegian Government Agency for Financial Management

A public authority

4 requests
Vedlagt følger de tre siste dokumentene i saken med vedlegg. Vennlig hilsen Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Postmottak -----Opprinnelig mel...
Her kommer andre del av journalen for 2015. -----Opprinnelig melding----- Fra: Postmottak Sendt: 25. juli 2016 09:02 Til: 'J. Dahl' Emne: SV: Klage...
Viser til innsynskrav etter offentlighetsloven §9 datert 4. november 2015:   «DFØ behandler meg kjent alle reiseregninger for departementene. Disse...
Hei     Vi beklager at det har tatt tid å besvare din henvendelse.   Vi i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som forvalter av det sentrale...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?