Norwegian Communications Authority

A public authority

11 requests
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Hei Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor. Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av Samferdselsdepartementet....
Oppbevaring av POB
Response by Norwegian Communications Authority to Sean K on .
Long overdue.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din innsynsbegjæring.   Vedlagt er kopi av databehandleravtale.   Med vennlig hilsen   Lo...
Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Oversendelse av avsluttende brev - innsyn i opplysninger hos UNINETT Norid AS i sak Klage på avslag...
Nkom viser til din e-post av 17. september der du fremsender klage på manglende dokumentinnsyn på innsyn mottatt hos oss 12. september.   Nkom bek...
Viser til din epost av 10. september vedrørende: «Innsynshenvendelse etter Offentleglova – klage på manglende behandling av innsynskrav hos Uninett N...
FM radio støy
Response by Norwegian Communications Authority to Hermann on .
Partially successful.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Lunestad, Tore Sendt: 26. august 2016 13:48 Til: 'Hermann' Emne: Svar på innsynsbegjæring Hei, Vedlagt etterspur...
Innsyn i dokumenter om Myanmar
Response by Norwegian Communications Authority to Ingeborg Johansen on .
Partially successful.
Ingeborg Johansen Dokumentet 1603140-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i dokumenter om Myanmar for saken Innsynssak - Myanmar-pro...
Jeg har bedt Samferdselsdepartementet om innsyn i det første dokumentet i saken via https://www.mimesbronn.no/request/soknad_fra_norid_via_nkom_om_dis...
Toppnivådomenene .bv og .sj
Response by Norwegian Communications Authority to Ole Aamot on .
Successful.
Hei Vi viser til din henvendelse av 12. oktober 2015, vedrørende domeneforvaltning og kostnaden ved registrering av domener, blant annet under priv.no...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?