Norwegian Agency for Development Cooperation

A public authority

29 requests

(page 2)

Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Norads avtaler med Bistandsaktuelt
Response by Norwegian Agency for Development Cooperation to Bistandsinnsyn on .
Partially successful.
Vi viser til innsynsbegjæring i - Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt - Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter -...
Norad og Evalueringsavdelingen
Response by Norwegian Agency for Development Cooperation to Bistandsinnsyn on .
Partially successful.
Supplement til forrige besvarelse:   -          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen Norad har ingen avtaler med Evalueringsa...
Mina Gerhardsens arbeidskontrakt
Response by Norwegian Agency for Development Cooperation to rusinnsyn on .
Partially successful.
Vi viser til krav om utvidet begrunnelse ifm innsyn i korrespondanse knyttet til organisatorisk forberedelse og oppfølging av ansettelsen av ny kommuni...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?