Norwegian Agency for Development Cooperation

A public authority

30 requests

(page 2)

Det vises til innsynsbegjæring til Norad av 14. oktober knyttet til «All korrespondanse mellom Anne Skjelmerud og INPUD (International Network of Peo...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Norads avtaler med Bistandsaktuelt
Response by Norwegian Agency for Development Cooperation to Bistandsinnsyn on .
Partially successful.
Vi viser til innsynsbegjæring i - Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt - Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter -...
Norad og Evalueringsavdelingen
Response by Norwegian Agency for Development Cooperation to Bistandsinnsyn on .
Partially successful.
Supplement til forrige besvarelse:   -          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen Norad har ingen avtaler med Evalueringsa...
Mina Gerhardsens arbeidskontrakt
Response by Norwegian Agency for Development Cooperation to rusinnsyn on .
Partially successful.
Vi viser til krav om utvidet begrunnelse ifm innsyn i korrespondanse knyttet til organisatorisk forberedelse og oppfølging av ansettelsen av ny kommuni...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?