Norges Bank

A public authority

3 requests
Hovedstyrets prinsipper for kompensasjon
Response by Norges Bank to Kjell Jensen on .
Refused.
  Kjell Jensen,   Vi viser til din innsynsforespørsel 26. mars 2019 vedrørende innsyn i dokumentene til følgende sak i hovedstyrets møte 20. jun...
Uttrekk fra journal - Kontantforsyning
Response by Norges Bank to B. Waldron on .
Partially successful.
  Til B. Waldron   Det vises til din forespørsel i e-post av 16.10. d.å.   I den offentlige journalen som Norges Bank publiserer, er ikke ark...
Arkivnøkkel
Response by Norges Bank to B. Waldron on .
Successful.
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring av 28.august. Norges Bank har vurdert begjæringen og innvilger innsyn i arkivnøkkelen. Dokumentet følger ve...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?