National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Økokrim)

A public authority

3 requests
Hei   Vedlagt oversendes dokumenter etter innsynsbegjæring av 2.5.2016. Vi beklager at saksbehandlingen har tatt så lang tid. Dokumenter i sak 2...
Hei   Viser til din innsynsbegjæring av 20.4.2016. og oversender de etterspurte dokumentene. Gjør oppmerksom på at noen av vedleggene er så store...
Hei, Jeg viser til din anmodning om innsyn i e-posten nedenfor. Dokumenter i straffesaker er unntatt fra offentlighetsloven, jf. dennes § 2 fjerde le...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?