Ministry of Petroleum and Energy

A public authority

7 requests
17/1268-1 Innsyn gitt: Kopi av høringssvar til Statens Vegvesen Veidirektoratet - Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensanalyser Statens Vegvesen Veg...
Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents.    Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Olje- og ene...
Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets e-postmottak. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehan...
Varsler om Terje Søviknes
Response by Ministry of Petroleum and Energy to Mona Olsen on .
Information not held.
Hei, Ang forespørselen din om innsyn: Departementet har ikke mottatt noen varsler om statsråden. Vi har heller ingen korrespondanse eller dokumenter a...
Det vises til ønske om ytterligere begrunnelse for avslag i innsynsbegjæringer i dokumentene i saksnummer 16/2571, 16/2521 og 10/464 som omhandler av...
Dokumenter i sak 2016/310
Response by Ministry of Petroleum and Energy to B. Waldron on .
Partially successful.
Saksnr. 16/2362   Det vises til eposter 2. og 23. juli 2016, der du ber om ny behandling av OEDs avslag på innsynsbegjæring i dokument 2016/310-10...
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?