Ministry of Local Government and Modernisation

A public authority

26 requests

(page 2)

Digitaliseringsutvalget Awaiting classification.
Hei, KMD har pt ikke noe materiale fra dette utvalget, bortsett fra den avgitte rapporten og vår egen korrespondanse med utvalgssekretariatet og leder...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?