Ministry of Justice and Public Security

A public authority

49 requests
Lovdata innsyn nytt forsøk del 1
Follow up sent to Ministry of Justice and Public Security by Gratis Rettskilder on .
Long overdue.
Kjære JD, Jeg ønsker innsyn i alle dokumentene som jeg viste til i tidl e-post. Inkl. Likelydende e-poster/brev/dokumenter. Årsaken til det er for å...
Lovdata liste over saker
Response by Ministry of Justice and Public Security to Gratis Rettskilder on .
Long overdue.
Vår ref: 18/5303   Din henvendelse vil bli behandlet så fort som mulig. Det må påberegnes lengre saksbehandlingstid enn normalt på grunn av innsyn...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Dekorasjoner - Sivilforsvaret
Response by Ministry of Justice and Public Security to Anonym on .
Long overdue.
Hei! Jeg har i dag vært i dialog med DSB. Alle som ber om innsyn får et svar; innsyn eller avslag. Din henvendelse er i dag videresendt til DSB og vil...
Lovdata klagesak
Response by Ministry of Justice and Public Security to Gratis Rettskilder on .
Successful.
Sak: 18/3462-13 Diverse krav om innsyn i dokumenter Dokument: Kgl res - Klage på vedtak om avslag på begjæring om innsyn fra Gratis Rettskilder Vi vi...
Lovdata
Response by Ministry of Justice and Public Security to Gratis Rettskilder on .
Refused.
Orientering om vedtak i klagesak, departementets ref. 18/3462 Vi informerer om at følgende vedtak ble gjort i statsråd 28. september 2018:   «Kl...
Sak: 18/4609-4 Begjæring om innsyn i eldre arkivdokumenter fra historisk base 1991-2003 - 91/319 Dokument: Dokumenter fra Riksarkivet sak 91/319-10 V...
Lønnsnivået i Justisdepartementet
Response by Ministry of Justice and Public Security to Marte Nilsen on .
Awaiting classification.
Hei, det vises til begjæring om innsyn av 8. juli 2018 om lederlønninger mv.   Vedlagt følger oversikt i excel over lønn(søkninger) de to siste øv...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Rusinnsyn Deres ref. Vår ref. 18/3882 - AAS Dato 24.07.2018 Vedrørende...
Tor Mikkel Waras korrespondanse om narkotika
Response by Ministry of Justice and Public Security to rusinnsyn on .
Awaiting classification.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Rusinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #841]> Deres ref. Vår ref. 18/2940 - ISV Dat...
Sak: 18/2999-4 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Hør...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Monica Stensrud Deres ref. Vår ref. 18/3137 - EISK Dato 03.07.2018 Klag...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Marte Nilsen Deres ref. Vår ref. 18/3137 - EISK Dato 03.07.2018 Klage o...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Kjære Siv Bakken Steen, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Personalmappesaken hos JD
Response by Ministry of Justice and Public Security to Herman Langvik on .
Partially successful.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Herman Langvik Deres ref. Vår ref. 18/2768 - JHE Dato 05.06.2018 Vedrør...
Utsettelse av nasjonale ID-kort
Internal review request sent to Ministry of Justice and Public Security by Monica Stensrud on .
Partially successful.
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Just...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Sak: 18/2999-3 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Høy...
Sak: 18/137-69 Diverse innsyn 2018 Dokument: Om UNINETT Norid AS og offentleglova - orientering om at selskapet ikke lenger anser seg omfattet av loven...
JDs tilsyn med stønad
Response by Ministry of Justice and Public Security to rusinnsyn on .
Partially successful.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   rusinnsyn Deres ref. Vår ref. 18/2942 - MGH Dato 01.06.2018 Begjæring o...
Se vedlagte dokumenter. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. 18/2...
Vi viser til innsynsbegjæring med spørsmål om en sammenstilling av opplysninger i elektronisk journal om hvor mange dokumenter Tor Mikkel Wara har se...
Palantir hos JD Information not held.
Hei, Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt noen kontakt med denne leverandøren. Med vennlig hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Ad...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?