Ministry of Finance

A public authority

11 requests
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Lønninger i Finansdepartementet
Response by Ministry of Finance to Herman Langvik on .
Successful.
Sak: 18/2612-1 Innsyn i lønnsdata Dokument: Innsyn i lønnsdata Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 18/2612, registrert inn hos o...
På finansdepartementets nettsider foreligger brev av 21. november 2017, 29. november 2017, 23. januar 2018 og 8. februar 2018 fra Finansdepartementet...
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Vi viser til tidligere kommunikasjon om saken. Vi viser også til Justisdepartementets høring av 4.7.2018 om endringer i Offentleglova om innsyn i kalen...
Ber dere følge opp innsynssak med Skatteetaten
Response by Ministry of Finance to Mona Olsen on .
Long overdue.
Viser til din henvendelse av 15. juni 2018 om innsyn i dokumenter hos Skatteetaten.   Ifølge Skattedirektoratet har direktoratet per 27. juni 2018...
Støtte for norsk språk i Betalingstjenestedirektivet?
Request to Ministry of Finance by P. Reinholdtsen. Annotated by P. Reinholdtsen on .
Partially successful.
Svaret fra Finanstilsynet er altså at det ikke er planlagt noen krav til at bankene støtter norsk språk når PSD2 skal implementeres i norsk rett. Sva...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Island - stabiliseringsprogram
Response by Ministry of Finance to B. Waldron on .
Partially successful.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Henvendelse handel med digital valuta
Response by Ministry of Finance to E Lund on .
Awaiting classification.
Hei De 7 første journalpostene i saken ble på et tidspunkt flyttet fra forrige arkivdatabase til nåværende base, og er dermed ikke kommet med når vi h...
Innsynsbegjæringen gjelder "alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ" og "både reise...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?