Kristiansund Municipality

A public authority

3 requests
Hei, Det er ikke så enkelt å definere "sykehussaken". KSU og HMR har møtt hverandre både i styringsgruppemøter og andre sammenhenger angående vårt fell...
Hei, Vedlagt er link til Kristiansund kommunes reglement for folkevalgte: [1]https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasj...
Hei Hallvard Jeg jobber med å skaffe deg informasjonen du ønsker innsyn i. Jeg har ikke direkte tilgang til disse dataene, men vil sørge for at levera...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?