Indre Fossen Municipality

A public authority

2 requests
Viser til e-post om innsynsbegjæring og oversender vedlagte korrespondanse.   Med vennlig hilsen Steinar Saghaug Indre Fosen kommune ordføre...
Hei,   Vedlagt oversendes gjeldende utgave av Indre Fosens reglement for folkevalgte.     Med vennlig hilsen May Hilde Skarsaune politisk...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?