Fredrikstad Municipality

A public authority

30 requests
Valgprotokoll 2019, Fredrikstad kommune
Response by Fredrikstad Municipality to Hallvard Nygård on .
Successful.
Viser til innsynsbegjæring - valgprotokoll 2019 for Fredrikstad kommune. Vedlagt er etterspurt dokumentasjon og svar på spørsmål Mvh Dick Ekeroth F...
Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Awaiting classification.
Vår ref 2019/12796 Vennlig hilsen Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2019/1...
Vår ref 2019/12474 Vennlig hilsen Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent e-post: [epostadresse] Mimesbronn v/Arne Larsen Arne Larsen Deres refera...
Søknader til innovasjonsfondet
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Awaiting classification.
Vår ref 2019/5028 Vennlig hilsen Torild Marie Nilsen | innovasjonskoordinator e-post: [epostadresse] Mimesbronn Arne Larsen Deres referanse Vår...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Request to Fredrikstad Municipality by Hallvard Nygård. Annotated by Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Saken er oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.
Vår ref 2019/11089 Vennlig hilsen Charlotte Høyum | konsulent e-post: [epostadresse] Fædrelandsvennen Tarjei Leer-Salvesen Deres referanse Vår r...
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
Vår ref 2016/16558 Vennlig hilsen Anna Auganes | regulering- og byggesakssjef e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Da er alle dokumentene på plass. Siste status er at saken er sendt til Sivilombudsmannen.
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Mvh Fredrikstad kommune Mona Henriksen Kommuner og fylkeskommuner, departementer med underliggende organe...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Response by Fredrikstad Municipality to Solveig Averøy on .
Successful.
Vår ref 2018/11956 Vennlig hilsen Ketil Johansen | IT-sjef e-post: [epostadresse] Solveig Averøy Deres referanse Vår referanse 2018/11956-10-195...
Lønnsnivå i Fredrikstad kommune
Follow up sent to Fredrikstad Municipality by Monica Stensrud on .
Successful.
Kjære Johnsen Kirsti Angeland, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Antall juniormedlemmer i Gamle Fredrikstad golfklubb
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Partially successful.
Hei Vedlagt følger vårt svar av 5.6.18 og vedlegg som fulgte med svaret. Vi kan utover dette ikke klargjøre nærmere det Larsen etterspør, som neden...
NB! Fredrikstad kommunes saksbehandlingssystem er under oppgradering og e-post har delvis blitt journalført siden 30. april. Alt blir journalført for...
    Vennlig hilsen Frode Samuelsen --------------------- Virksomhetsleder Parkering og transport Fredrikstad kommune Mob: +47 95 90 11...
Vi viser til dere klage over innsyn etter offentlleglova - kommunal garanti Gamle Fredrikstad golfbane. Det ble sendt inn tre innsyn fra dem. Alle s...
Vi viser til dere klage over innsyn etter offentlleglova - kommunal garanti Gamle Fredrikstad golfbane. Det ble sendt inn tre innsyn fra dem. Alle s...
Parkering Flora og Parkering Rema Værste
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Partially successful.
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
Avtale om kontorer for parkeringen i Fredrikstad kommune
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Partially successful.
Hei Svar på henvendelse Juvente og Foten Mvh Inger Hilmersen Hei   Viser til dine sp**rsm**l. Vedlagt er det vi kunne finne av oversikt...
Vår ref 2018/3881 Vennlig hilsen Tore Fuglår | overingeniør/eiendomsforvalter e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
Ønsker innsyn i søknader om tippemidler
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Successful.
Hei! Se svar ang innsyn i søknader om tippemidler. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: DV2EMD Registrert dato: 2017-01-16 13:10:...
Søknad om tippemidler golfbaner
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Successful.
Hei! vedlagt info rundt anlegg 50540 og 50541 Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2018/3159-3-32124/2018-BJOLIL Klassering 041 Dato 12.02.20...
Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten
Response by Fredrikstad Municipality to Arne Larsen on .
Partially successful.
Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt. Mvh Inger Hilmersen Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for regulering og teknisk drift...
Se vedlagte saksdokument   Mvh   Anne-Karin Femanger Pettersen Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat Telefon: 400 05 206 Mobil...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?