Directorate for Civil Protection and Emergency Planning

A public authority

12 requests
Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifika...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Jeg viser til forespørsel om innsyn i denne saken og etterlyser tilbakemelding.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Seksjon for arkiv  ...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Statutter for dekorasjoner
Internal review request sent to Directorate for Civil Protection and Emergency Planning by Anonym on .
Awaiting internal review.
Viser til tidligere kontakt og etterlyser noken gang tilbakemelding på min innsynsbegjæring og klage over avslag/manglende svar.
Øvelse Hovedstad 2017
Response by Directorate for Civil Protection and Emergency Planning to Anonym on .
Partially successful.
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring vedr. lønnsutviklingen for øverste ledere i DSB, og gjennomsnittlige nåværende årslønn for de enkelte stillin...
Hei Beklager sent svar. Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det. mvh HANNE MARIE HAUGBERG s...
Sykkel-VM
Follow up sent to Directorate for Civil Protection and Emergency Planning by Anonym on .
Long overdue.
Tillater meg å minne om denne henvendelsen.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?