County Governor of Nordland

A public authority

6 requests
Og her er et til Fylkesmannen i Nordland [Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse] 11. mai 2019 Klage på Dispensasjon for skremming av sa...
  Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019: Dispensasjon for...
Vi kan ikke finne de etterspurte dokumentene. Informasjonen det vises til er hentet fra journalen til Forsvarsbygg. Dokumentene kan bestilles på eInnsy...
Kjære Sande, Tor Takk for svar og oppfordring til Alstahaug kommune om å behandle klagesaken. Med vennlig hilsen, Bård Magnus Fauske
Vedlagt sammenstilling av dokumentene i saken. Med hilsen Michael Baumann arkivleder Fylkesmannen i Nordland -----Opprinnelig melding----- Fra: Reo...
Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes ------------...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?