City of Oslo, Education Agency

A public authority

12 requests
Avtaler Utdanningsetaten har med Apple
Response by City of Oslo, Education Agency to Mona Olsen on .
Partially successful.
Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for innholdet i utsendelsen.   Oslo kommune Utdanningsetaten Mona Olsen Dato:...
Avtaler Utdanningsetaten har med Facebook
Response by City of Oslo, Education Agency to P. Reinholdtsen on .
Partially successful.
Hei igjen Beklager at det har tatt noe tid før du fikk svar. Skolenes nettsider bruker en webserver fra Microsoft (tjenesten leveres av CGI). Internet...
Nye Ruseløkka skole
Response by City of Oslo, Education Agency to Geir Eliassen on .
Partially successful.
Til Geir Eliassen Det vises til mottatt henvendelse 22.11.2017 hvor det bes om nærmere begrunnelse for avslag om innsyn i epost. Vi beklager på det...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-11 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-7 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?