A public authority

1 request
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Response by to Ørvar Sigfusson on .
Long overdue.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.
Response by to Thomas Wissmark on .
Awaiting classification.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune
Response by to Ørvar Sigfusson on .
Information not held.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Arkivrutiner i Oslo som organ er pålagt å bruke
Response by to Ørvar Sigfusson on .
Long overdue.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Boligbygg-skandalen
Response by to Marte Nilsen on .
Long overdue.
 1 av 2   Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et orig...
Lønnsnivået i Byrådet
Response by to Marte Nilsen on .
Successful.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Veireno-saken
Response by to Mona Olsen on .
Partially successful.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Lønninger i Bystyret
Response by to Marte Nilsen on .
Successful.
Hei Godtgjørelse for politikerne i Bystyret følger rollen og ikke personen. Vi har et reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune, det...
Informerer Byrådet om Sporveiens manglende kompetanse på offentleglova
Response by to Monica Stensrud on .
Information not held.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Nye trikker i Oslo
Response by to Monica Stensrud on .
Partially successful.
Saksnummeret er 201003273; samme saksnr som korrespondanse vedr din innsynshenvendelse er journalført på, og samme saksnummer som tilsendt link av i gå...
Innsyn i saker vedr Max Hermansen
Response by to Fred Stian Ravnsen on .
Successful.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Trikkesporet i Frognerveien/ved Solli plass
Response by to Monica Stensrud on .
Information not held.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo
Internal review request sent to by Ørvar Sigfusson on .
Awaiting internal review.
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byr...
Det vises til din henvendelse 20.12 der du ber om innsyn i alle dokumenter som omhandler utmeldelse av ECAD i inneværende år.   Sak om avslutning...
Oslo og European Cities Against Drugs (ECAD)
Response by to rusinnsyn on .
Successful.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Historisk postliste
Response by to Hallvard Nygård on .
Successful.
Hei igjen, Vedlagt postliste for 2017. Vennlig hilsen   Sunniva J. Gjerde Administrasjonskonsulent   -----Opprinnelig melding----- Fra: Sunniva J...
Sanntidsdata for E90 fra 01.07.2017 og utover
Response by to Hallvard Nygård on .
Information not held.
Viser til nye oppfølgingsspørsmål sendt mandag 4.12.2017.    1. Spørsmål: Jeg spurte om jeg hadde tolket svaret korrekt. Antar derfor at svaret va...
Vilkår for reisegaranti
Internal review request sent to by Hallvard Nygård on .
Partially successful.
Kjære Sunniva J Gjerde, Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og...
Endring av samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide
Response by to P. Reinholdtsen on .
Partially successful.
Hei Vedlagt er etterspurt journalutskrift og pdf-versjoner av de to dokumentene. Vennlig hilsen May Britt Stamsø Seniorrådgiver Senter for IKT i...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?