AS Vinmonopolet

A public authority

6 requests
Vinmonopolets postjournal for 2018
Response by AS Vinmonopolet to Marte Nilsen on .
Refused.
Hei   Viser til henvendelse av søndag 8. juli hvor du ber om å få utlevert postjournalen for 2018.   Vinmonopolet har et arkivsystem ved navn...
Hei!   «Viser til henvendelse av søndag 8. juli hvor du ber om innsyn i Korrespondanse med fagforeningene om midlertidige ansettelser m.m.   D...
  Hei, Og takk for henvendelse.   Vinmonopolets administrerende direktør kommer et stykke ned på listen over lønn til toppledere i statlige se...
Lønnsnivået i Vinmonopolet
Response by AS Vinmonopolet to Geir Eliassen on .
Successful.
Jeg har ferie tom 3. august. Send sms om noe haster.   God sommer.   Hilsen Ellen - tlf 913 24196          
Utenlandske kvalitetsmerker på vin
Response by AS Vinmonopolet to Geir Eliassen on .
Information not held.
Hei igjen, og takk for oppklarende presisering. Slike merker du refererer til ligger utenfor Vinmonopolets ansvarsområde. Det er den enkelte produs...
Viser til deres henvendelse av 27. desember,. Vedlegger alle kommunikasjon vi har tilgjengelig. Ta gjerne kontakt ved ytterligere spørsmål.   Mvh...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?