Detaljer for henvendelse “Stønadssøknader fra avholdsorganisasjonene for 2017

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3313 sent 2017-04-10 09:56:29 +0200 waiting_response 2017-04-10 09:56:29 +0200 waiting_response outgoing
3314 response 2017-04-10 09:56:58 +0200 2017-04-10 09:58:16 +0200 waiting_response incoming
3316 status_update 2017-04-10 09:58:16 +0200 waiting_response 2017-04-10 09:58:16 +0200 waiting_response
3344 response 2017-04-11 10:18:12 +0200 incoming
3345 response 2017-04-11 10:24:42 +0200 incoming
3346 response 2017-04-11 10:25:39 +0200 incoming
3347 response 2017-04-11 10:26:08 +0200 incoming
3348 response 2017-04-11 10:26:13 +0200 incoming
3349 response 2017-04-11 10:27:19 +0200 incoming
3350 response 2017-04-11 10:27:34 +0200 incoming
3351 response 2017-04-11 10:27:56 +0200 incoming
3352 response 2017-04-11 10:28:36 +0200 incoming
3353 response 2017-04-11 10:29:37 +0200 incoming
3354 response 2017-04-11 10:31:20 +0200 incoming
3355 response 2017-04-11 10:32:31 +0200 incoming
3356 response 2017-04-11 10:33:00 +0200 incoming
3357 response 2017-04-11 10:39:28 +0200 incoming
3358 response 2017-04-11 10:40:04 +0200 incoming
3359 response 2017-04-11 10:40:40 +0200 incoming
3360 response 2017-04-11 10:42:54 +0200 incoming
3361 response 2017-04-11 10:42:55 +0200 incoming
3362 response 2017-04-11 10:43:55 +0200 incoming
3363 response 2017-04-11 10:45:32 +0200 incoming
3364 response 2017-04-11 10:46:09 +0200 incoming
3365 response 2017-04-11 10:47:47 +0200 incoming
3366 response 2017-04-11 10:47:53 +0200 incoming
3367 response 2017-04-11 10:47:56 +0200 incoming
3368 response 2017-04-11 10:48:07 +0200 incoming
3369 response 2017-04-11 10:48:18 +0200 incoming
3370 response 2017-04-11 10:48:24 +0200 incoming
3371 response 2017-04-11 10:48:40 +0200 incoming
3372 response 2017-04-11 10:49:15 +0200 incoming
3373 response 2017-04-11 10:49:24 +0200 incoming
3374 response 2017-04-11 10:49:25 +0200 incoming
3375 response 2017-04-11 10:50:00 +0200 incoming
3376 response 2017-04-11 10:50:13 +0200 incoming
3377 response 2017-04-11 10:50:35 +0200 incoming
3378 response 2017-04-11 10:51:26 +0200 incoming
3379 response 2017-04-11 10:51:28 +0200 incoming
3380 response 2017-04-11 10:51:46 +0200 incoming
3383 response 2017-04-11 10:55:05 +0200 incoming
3385 response 2017-04-11 11:43:21 +0200 incoming
3386 response 2017-04-11 11:43:24 +0200 incoming
3387 response 2017-04-11 11:43:31 +0200 incoming
3390 response 2017-04-11 11:45:39 +0200 incoming
3391 response 2017-04-11 12:33:41 +0200 incoming
3392 response 2017-04-11 12:34:14 +0200 incoming
3393 response 2017-04-11 12:34:57 +0200 incoming
3394 response 2017-04-11 12:35:15 +0200 incoming
3395 response 2017-04-11 12:35:35 +0200 incoming
3396 response 2017-04-11 12:36:10 +0200 incoming
3397 response 2017-04-11 12:36:29 +0200 incoming
3398 response 2017-04-11 12:37:48 +0200 incoming
3399 response 2017-04-11 12:38:12 +0200 incoming
3400 response 2017-04-11 12:38:37 +0200 incoming
3401 response 2017-04-11 12:39:05 +0200 incoming
3402 response 2017-04-11 12:39:24 +0200 incoming
3403 response 2017-04-11 12:39:50 +0200 incoming
3404 response 2017-04-11 12:40:39 +0200 incoming
3405 response 2017-04-11 12:41:18 +0200 incoming
3406 response 2017-04-11 12:41:53 +0200 incoming
3407 response 2017-04-11 12:43:20 +0200 incoming
3408 response 2017-04-11 12:44:13 +0200 incoming
3409 response 2017-04-11 12:45:56 +0200 incoming
3410 response 2017-04-11 12:45:57 +0200 incoming
3411 response 2017-04-11 12:45:59 +0200 incoming
3412 response 2017-04-11 12:47:24 +0200 incoming
3413 response 2017-04-11 12:47:28 +0200 incoming
3414 response 2017-04-11 12:47:48 +0200 incoming
3415 response 2017-04-11 12:48:15 +0200 incoming
3416 response 2017-04-11 12:48:25 +0200 incoming
3417 response 2017-04-11 12:48:50 +0200 incoming
3418 response 2017-04-11 12:49:40 +0200 incoming
3419 response 2017-04-11 12:49:52 +0200 incoming
3420 response 2017-04-11 12:50:25 +0200 incoming
3421 response 2017-04-11 12:51:47 +0200 incoming
3422 response 2017-04-11 12:52:18 +0200 incoming
3423 response 2017-04-11 12:52:54 +0200 incoming
3424 response 2017-04-11 12:53:46 +0200 incoming
3425 response 2017-04-11 12:53:58 +0200 incoming
3426 response 2017-04-11 12:55:40 +0200 incoming
3427 response 2017-04-11 12:55:41 +0200 incoming
3428 response 2017-04-11 12:55:45 +0200 incoming
3429 response 2017-04-11 12:56:18 +0200 incoming
3430 response 2017-04-11 12:56:32 +0200 incoming
3431 response 2017-04-11 12:57:16 +0200 incoming
3432 response 2017-04-11 12:57:48 +0200 incoming
3433 response 2017-04-11 13:02:01 +0200 incoming
3434 response 2017-04-11 13:03:59 +0200 incoming
3435 response 2017-04-11 13:04:17 +0200 incoming
3436 response 2017-04-11 13:05:26 +0200 incoming
3437 response 2017-04-11 13:05:31 +0200 incoming
3438 response 2017-04-11 13:06:30 +0200 incoming
3439 response 2017-04-11 13:07:04 +0200 incoming
3440 response 2017-04-11 13:07:46 +0200 incoming
3441 response 2017-04-11 13:14:35 +0200 incoming
3442 response 2017-04-11 13:20:39 +0200 incoming
3443 response 2017-04-11 13:21:37 +0200 incoming
3444 response 2017-04-11 13:21:38 +0200 incoming
3445 response 2017-04-11 13:22:37 +0200 incoming
3446 response 2017-04-11 13:22:38 +0200 incoming
3447 response 2017-04-11 13:23:25 +0200 incoming
3448 response 2017-04-11 13:23:55 +0200 incoming
3449 response 2017-04-11 13:25:02 +0200 incoming
3450 response 2017-04-11 13:25:38 +0200 incoming
3451 response 2017-04-11 13:26:19 +0200 incoming
3452 response 2017-04-11 14:21:15 +0200 incoming
3453 response 2017-04-11 14:22:33 +0200 incoming
3454 response 2017-04-11 14:24:24 +0200 incoming
3455 response 2017-04-11 14:24:56 +0200 incoming
3456 response 2017-04-11 14:25:35 +0200 incoming
3457 response 2017-04-11 14:27:09 +0200 incoming
3458 response 2017-04-11 14:27:12 +0200 incoming
3459 response 2017-04-11 14:28:40 +0200 incoming
3460 response 2017-04-11 14:28:45 +0200 incoming
3461 response 2017-04-11 14:29:41 +0200 incoming
3462 response 2017-04-11 14:30:08 +0200 incoming
3463 response 2017-04-11 14:31:18 +0200 incoming
3464 response 2017-04-11 14:31:51 +0200 incoming
3465 response 2017-04-11 14:33:03 +0200 incoming
3466 response 2017-04-11 14:34:55 +0200 incoming
3467 response 2017-04-11 14:35:53 +0200 incoming
3468 response 2017-04-11 14:56:22 +0200 incoming
3469 response 2017-04-11 17:21:03 +0200 incoming
3470 response 2017-04-11 17:25:31 +0200 incoming
3471 response 2017-04-12 11:01:43 +0200 incoming
3472 response 2017-04-12 11:04:07 +0200 incoming
3473 response 2017-04-12 11:08:49 +0200 2017-04-13 09:45:13 +0200 partially_successful incoming
3475 status_update 2017-04-13 09:45:13 +0200 partially_successful 2017-04-13 09:45:13 +0200 partially_successful
3481 response 2017-04-18 09:25:12 +0200 incoming
3482 response 2017-04-18 12:20:45 +0200 incoming
3493 response 2017-04-20 16:12:19 +0200 incoming
3494 response 2017-04-20 16:26:27 +0200 incoming
3495 response 2017-04-20 16:29:12 +0200 incoming
3496 response 2017-04-20 16:33:42 +0200 incoming
3497 response 2017-04-20 16:33:57 +0200 incoming
3498 response 2017-04-20 16:35:15 +0200 incoming
3499 response 2017-04-20 16:37:25 +0200 incoming
3500 response 2017-04-20 16:49:30 +0200 incoming
3501 response 2017-04-20 16:49:50 +0200 incoming
3502 response 2017-04-20 17:31:38 +0200 2017-04-24 23:36:08 +0200 successful incoming
3517 status_update 2017-04-24 23:36:08 +0200 successful 2017-04-24 23:36:08 +0200 successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.