Detaljer for henvendelse “Sikkerhetshull i ISY ProAktiv

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
14011 sent 2018-10-11 18:37:32 +0200 waiting_response 2018-10-11 18:37:33 +0200 waiting_response outgoing
14012 response 2018-10-11 18:38:04 +0200 2018-10-11 18:42:29 +0200 waiting_response incoming
14014 status_update 2018-10-11 18:42:29 +0200 waiting_response 2018-10-11 18:42:29 +0200 waiting_response
14078 followup_sent 2018-10-20 17:10:00 +0200 internal_review 2018-10-20 17:10:00 +0200 internal_review outgoing
14079 response 2018-10-20 17:10:38 +0200 2018-10-21 00:12:44 +0200 waiting_response incoming
14084 status_update 2018-10-21 00:12:44 +0200 waiting_response 2018-10-21 00:12:44 +0200 waiting_response
14201 followup_sent 2018-10-26 08:56:08 +0200 internal_review 2018-10-26 08:56:08 +0200 internal_review outgoing
14202 response 2018-10-26 08:56:51 +0200 2018-10-26 10:05:54 +0200 waiting_response incoming
14204 status_update 2018-10-26 10:05:54 +0200 waiting_response 2018-10-26 10:05:54 +0200 waiting_response
14209 response 2018-10-26 12:45:02 +0200 incoming
14218 followup_sent 2018-10-27 14:18:28 +0200 internal_review 2018-10-27 14:18:28 +0200 internal_review outgoing
14219 response 2018-10-27 14:18:58 +0200 2018-10-28 00:12:25 +0200 internal_review incoming
14220 status_update 2018-10-28 00:12:25 +0200 internal_review 2018-10-28 00:12:25 +0200 internal_review
14259 response 2018-10-30 12:51:29 +0100 incoming
14260 response 2018-10-30 13:02:00 +0100 incoming
14275 followup_sent 2018-11-01 13:42:45 +0100 internal_review 2018-11-01 13:42:46 +0100 internal_review outgoing
14276 response 2018-11-01 13:43:14 +0100 2018-11-01 13:45:16 +0100 internal_review incoming
14277 status_update 2018-11-01 13:45:16 +0100 internal_review 2018-11-01 13:45:16 +0100 internal_review
14359 followup_sent 2018-11-12 22:42:27 +0100 outgoing
14360 response 2018-11-12 22:42:55 +0100 2018-11-12 22:50:51 +0100 waiting_response incoming
14362 status_update 2018-11-12 22:50:51 +0100 waiting_response 2018-11-12 22:50:51 +0100 waiting_response
14410 response 2018-11-20 08:50:12 +0100 incoming
14411 response 2018-11-20 08:50:14 +0100 2018-12-05 22:47:46 +0100 successful incoming
14674 status_update 2018-12-05 22:47:46 +0100 successful 2018-12-05 22:47:46 +0100 successful
15930 response 2019-05-09 09:12:14 +0200 incoming
15934 followup_sent 2019-05-09 18:49:11 +0200 outgoing
15935 response 2019-05-09 18:49:41 +0200 2019-05-09 18:50:31 +0200 successful incoming
15936 status_update 2019-05-09 18:50:31 +0200 successful 2019-05-09 18:50:31 +0200 successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.