Detaljer for henvendelse “Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
16227 sent 2019-06-19 10:51:28 +0200 waiting_response 2019-06-19 10:51:28 +0200 waiting_response outgoing
16228 response 2019-06-19 10:51:52 +0200 2019-06-23 09:02:04 +0200 waiting_response incoming
16252 status_update 2019-06-23 09:02:03 +0200 waiting_response 2019-06-23 09:02:04 +0200 waiting_response
17116 response 2019-06-25 13:01:45 +0200 2019-06-26 12:04:55 +0200 waiting_response incoming
17263 status_update 2019-06-26 12:04:55 +0200 waiting_response 2019-06-26 12:04:55 +0200 waiting_response
17322 response 2019-06-26 15:19:53 +0200 2019-06-26 15:39:35 +0200 waiting_response incoming
17324 followup_sent 2019-06-26 15:39:17 +0200 outgoing
17325 status_update 2019-06-26 15:39:35 +0200 waiting_response 2019-06-26 15:39:35 +0200 waiting_response
17326 response 2019-06-26 15:39:42 +0200 2019-06-26 18:08:34 +0200 waiting_response incoming
17331 status_update 2019-06-26 18:08:34 +0200 waiting_response 2019-06-26 18:08:34 +0200 waiting_response
17412 response 2019-06-28 10:37:31 +0200 2019-07-02 07:07:05 +0200 waiting_response incoming
17568 status_update 2019-07-02 07:07:04 +0200 waiting_response 2019-07-02 07:07:05 +0200 waiting_response
17668 response 2019-07-19 14:24:10 +0200 2019-08-13 09:44:40 +0200 partially_successful incoming
17888 status_update 2019-08-13 09:44:39 +0200 partially_successful 2019-08-13 09:44:40 +0200 partially_successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.