Detaljer for henvendelse “Økonomiske misligheter i KrF

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8185 sent 2018-05-09 23:49:36 +0200 waiting_response 2018-05-09 23:49:37 +0200 waiting_response outgoing
8216 response 2018-05-11 13:48:04 +0200 2018-05-11 20:28:29 +0200 waiting_response incoming
8243 followup_sent 2018-05-11 20:28:24 +0200 outgoing
8244 status_update 2018-05-11 20:28:29 +0200 waiting_response 2018-05-11 20:28:29 +0200 waiting_response

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.