Detaljer for henvendelse “Norad sitt samarbeide med FORUT

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4723 sent 2017-10-06 19:58:18 +0200 waiting_response 2017-10-06 19:58:18 +0200 waiting_response outgoing
4897 followup_sent 2017-10-16 22:52:58 +0200 internal_review 2017-10-16 22:52:58 +0200 internal_review outgoing
5081 followup_sent 2017-10-30 23:01:32 +0100 internal_review 2017-10-30 23:01:32 +0100 internal_review outgoing
5218 response 2017-11-06 16:50:49 +0100 incoming
5223 followup_sent 2017-11-06 17:09:31 +0100 internal_review 2017-11-06 17:09:31 +0100 internal_review outgoing
5245 followup_sent 2017-11-06 20:50:00 +0100 internal_review 2017-11-06 20:50:00 +0100 internal_review outgoing
5279 response 2017-11-08 16:37:14 +0100 incoming
5282 followup_sent 2017-11-08 19:04:43 +0100 internal_review 2017-11-08 19:04:43 +0100 internal_review outgoing
5901 followup_sent 2017-12-06 03:40:26 +0100 internal_review 2017-12-06 03:40:27 +0100 internal_review outgoing
5904 followup_sent 2017-12-06 03:43:03 +0100 internal_review 2017-12-06 03:43:03 +0100 internal_review outgoing
5928 response 2017-12-07 12:14:00 +0100 2017-12-08 18:28:15 +0100 waiting_response incoming
5970 followup_sent 2017-12-08 18:23:17 +0100 outgoing
5978 status_update 2017-12-08 18:28:15 +0100 waiting_response 2017-12-08 18:28:15 +0100 waiting_response
6025 response 2017-12-12 18:15:43 +0100 incoming
6032 followup_sent 2017-12-12 18:42:02 +0100 outgoing
6156 response 2017-12-21 11:23:23 +0100 incoming
6157 response 2017-12-21 11:23:24 +0100 2018-02-17 23:01:02 +0100 rejected incoming
7136 status_update 2018-02-17 23:01:02 +0100 rejected 2018-02-17 23:01:02 +0100 rejected

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.