Detaljer for henvendelse “Lovdata liste over saker

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13977 sent 2018-10-08 12:26:58 +0200 waiting_response 2018-10-08 12:26:58 +0200 waiting_response outgoing
13978 response 2018-10-08 12:27:21 +0200 2018-10-08 12:28:57 +0200 waiting_response incoming
13980 status_update 2018-10-08 12:28:57 +0200 waiting_response 2018-10-08 12:28:57 +0200 waiting_response
14115 followup_sent 2018-10-23 10:57:22 +0200 outgoing
14123 response 2018-10-23 12:17:39 +0200 2018-10-26 07:25:46 +0200 successful incoming
14194 status_update 2018-10-26 07:25:46 +0200 successful 2018-10-26 07:25:46 +0200 successful
14305 response 2018-11-06 12:39:34 +0100 2018-11-07 08:54:44 +0100 waiting_response incoming
14329 status_update 2018-11-07 08:54:43 +0100 waiting_response 2018-11-07 08:54:44 +0100 waiting_response
14546 response 2018-11-23 08:41:46 +0100 incoming
14547 response 2018-11-23 08:42:07 +0100 incoming
14548 response 2018-11-23 08:42:33 +0100 incoming
14549 response 2018-11-23 08:43:19 +0100 incoming
14550 response 2018-11-23 08:43:39 +0100 incoming
14551 response 2018-11-23 08:44:00 +0100 incoming
14552 response 2018-11-23 08:44:23 +0100 incoming
14553 response 2018-11-23 08:44:38 +0100 incoming
14554 response 2018-11-23 08:45:37 +0100 incoming
14555 response 2018-11-23 08:45:55 +0100 incoming
14556 response 2018-11-23 08:46:13 +0100 incoming
14557 response 2018-11-23 08:46:31 +0100 incoming
14558 response 2018-11-23 08:46:50 +0100 incoming
14559 response 2018-11-23 08:47:21 +0100 incoming
14560 response 2018-11-23 08:47:44 +0100 incoming
14561 response 2018-11-23 08:48:03 +0100 incoming
14562 response 2018-11-23 08:48:31 +0100 incoming
14563 response 2018-11-23 08:49:11 +0100 incoming
14564 response 2018-11-23 08:49:29 +0100 incoming
14565 response 2018-11-23 08:49:48 +0100 incoming
14566 response 2018-11-23 08:50:08 +0100 incoming
14567 response 2018-11-23 08:50:36 +0100 incoming
14568 response 2018-11-23 08:53:13 +0100 incoming
14569 response 2018-11-23 08:53:33 +0100 incoming
14570 response 2018-11-23 08:54:31 +0100 incoming
14571 response 2018-11-23 08:55:17 +0100 incoming
14572 response 2018-11-23 08:55:34 +0100 incoming
14573 response 2018-11-23 08:55:58 +0100 incoming
14574 response 2018-11-23 08:56:23 +0100 incoming
14575 response 2018-11-23 08:56:41 +0100 incoming
14576 response 2018-11-23 08:56:58 +0100 incoming
14577 response 2018-11-23 08:57:11 +0100 incoming
14578 response 2018-11-23 08:57:45 +0100 incoming
14579 response 2018-11-23 08:58:09 +0100 incoming
14580 response 2018-11-23 08:58:30 +0100 incoming
14581 response 2018-11-23 08:59:01 +0100 incoming
14582 response 2018-11-23 08:59:15 +0100 incoming
14583 response 2018-11-23 08:59:31 +0100 incoming
14584 response 2018-11-23 08:59:54 +0100 incoming
14585 response 2018-11-23 09:00:13 +0100 incoming
14586 response 2018-11-23 09:00:47 +0100 incoming
14587 response 2018-11-23 09:01:22 +0100 incoming
14588 response 2018-11-23 09:01:37 +0100 incoming
14589 response 2018-11-23 09:01:53 +0100 incoming
14590 response 2018-11-23 09:02:10 +0100 incoming
14591 response 2018-11-23 09:02:38 +0100 incoming
14592 response 2018-11-23 09:03:01 +0100 incoming
14593 response 2018-11-23 09:03:51 +0100 incoming
14594 response 2018-11-23 09:04:01 +0100 incoming
14595 response 2018-11-23 09:04:09 +0100 incoming
14596 response 2018-11-23 09:04:30 +0100 incoming
14597 response 2018-11-23 09:04:56 +0100 incoming
14598 response 2018-11-23 09:05:26 +0100 incoming
14599 response 2018-11-23 09:05:57 +0100 incoming
14600 response 2018-11-23 09:06:15 +0100 incoming
14601 response 2018-11-23 09:06:38 +0100 incoming
14602 response 2018-11-23 09:06:59 +0100 incoming
14603 response 2018-11-23 09:10:32 +0100 incoming
14604 response 2018-11-23 09:10:47 +0100 incoming
14605 response 2018-11-23 09:11:06 +0100 incoming
14606 response 2018-11-23 09:11:32 +0100 incoming
14607 response 2018-11-23 09:11:54 +0100 incoming
14608 response 2018-11-23 09:12:19 +0100 incoming
14609 response 2018-11-23 09:14:04 +0100 incoming
14610 response 2018-11-23 09:14:22 +0100 incoming
14611 response 2018-11-23 09:14:42 +0100 incoming
14612 response 2018-11-23 09:15:02 +0100 incoming
14613 response 2018-11-23 09:15:41 +0100 incoming
14614 response 2018-11-23 09:16:11 +0100 incoming
14615 response 2018-11-23 09:16:30 +0100 incoming
14616 response 2018-11-23 09:16:54 +0100 incoming
14626 response 2018-11-26 12:27:41 +0100 incoming
14627 response 2018-11-26 12:28:30 +0100 incoming
14628 response 2018-11-26 12:29:01 +0100 incoming
14631 response 2018-11-26 13:29:55 +0100 incoming
14632 response 2018-11-26 13:48:59 +0100 incoming
14646 response 2018-11-29 09:31:53 +0100 incoming
14647 response 2018-11-29 09:32:46 +0100 2019-01-04 08:59:32 +0100 partially_successful incoming
14872 status_update 2019-01-04 08:59:31 +0100 partially_successful 2019-01-04 08:59:32 +0100 partially_successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.