Detaljer for henvendelse “Lovdata innsyn nytt forsøk del 1

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
14195 sent 2018-10-26 07:31:09 +0200 waiting_response 2018-10-26 07:31:09 +0200 waiting_response outgoing
14196 response 2018-10-26 07:31:38 +0200 2018-10-26 07:33:34 +0200 waiting_response incoming
14199 status_update 2018-10-26 07:33:34 +0200 waiting_response 2018-10-26 07:33:34 +0200 waiting_response
14338 response 2018-11-08 10:16:07 +0100 2018-11-12 11:01:18 +0100 waiting_response incoming
14351 status_update 2018-11-12 11:01:18 +0100 waiting_response 2018-11-12 11:01:18 +0100 waiting_response
14352 followup_sent 2018-11-12 11:03:08 +0100 outgoing
14412 response 2018-11-20 09:41:57 +0100 incoming
14413 response 2018-11-20 09:42:12 +0100 incoming
14414 response 2018-11-20 09:42:25 +0100 incoming
14415 response 2018-11-20 09:42:42 +0100 incoming
14416 response 2018-11-20 09:42:54 +0100 incoming
14417 response 2018-11-20 09:43:47 +0100 incoming
14418 response 2018-11-20 09:44:01 +0100 incoming
14419 response 2018-11-20 09:55:00 +0100 incoming
14420 response 2018-11-20 09:55:24 +0100 incoming
14421 response 2018-11-20 09:55:42 +0100 incoming
14422 response 2018-11-20 09:55:53 +0100 incoming
14423 response 2018-11-20 09:56:34 +0100 incoming
14424 response 2018-11-20 09:56:44 +0100 incoming
14425 response 2018-11-20 09:57:15 +0100 incoming
14426 response 2018-11-20 10:01:10 +0100 incoming
14427 response 2018-11-20 10:01:24 +0100 incoming
14428 response 2018-11-20 10:01:36 +0100 incoming
14429 response 2018-11-20 10:01:47 +0100 incoming
14430 response 2018-11-20 10:02:05 +0100 incoming
14431 response 2018-11-20 10:02:15 +0100 incoming
14432 response 2018-11-20 10:02:41 +0100 incoming
14433 response 2018-11-20 10:02:55 +0100 incoming
14434 response 2018-11-20 10:03:10 +0100 incoming
14435 response 2018-11-20 10:03:24 +0100 incoming
14436 response 2018-11-20 10:03:40 +0100 incoming
14437 response 2018-11-20 10:03:51 +0100 incoming
14438 response 2018-11-20 10:04:03 +0100 incoming
14439 response 2018-11-20 10:04:15 +0100 incoming
14440 response 2018-11-20 10:04:27 +0100 incoming
14441 response 2018-11-20 10:05:16 +0100 incoming
14442 response 2018-11-20 10:05:27 +0100 incoming
14443 response 2018-11-20 10:05:36 +0100 incoming
14444 response 2018-11-20 10:05:47 +0100 incoming
14445 response 2018-11-20 10:05:57 +0100 incoming
14446 response 2018-11-20 10:06:09 +0100 incoming
14447 response 2018-11-20 10:06:25 +0100 incoming
14448 response 2018-11-20 10:06:36 +0100 incoming
14449 response 2018-11-20 10:06:48 +0100 incoming
14450 response 2018-11-20 10:07:02 +0100 incoming
14451 response 2018-11-20 10:07:14 +0100 incoming
14452 response 2018-11-20 10:07:26 +0100 incoming
14453 response 2018-11-20 10:07:37 +0100 incoming
14454 response 2018-11-20 10:07:49 +0100 incoming
14455 response 2018-11-20 10:08:06 +0100 incoming
14456 response 2018-11-20 10:08:18 +0100 incoming
14457 response 2018-11-20 10:08:33 +0100 incoming
14458 response 2018-11-20 10:09:44 +0100 incoming
14459 response 2018-11-20 10:09:57 +0100 incoming
14460 response 2018-11-20 10:10:10 +0100 incoming
14461 response 2018-11-20 10:10:28 +0100 incoming
14462 response 2018-11-20 10:10:36 +0100 incoming
14463 response 2018-11-20 10:10:46 +0100 incoming
14464 response 2018-11-20 10:10:59 +0100 incoming
14465 response 2018-11-20 10:11:19 +0100 incoming
14466 response 2018-11-20 10:11:29 +0100 incoming
14467 response 2018-11-20 10:11:40 +0100 incoming
14468 response 2018-11-20 10:11:51 +0100 incoming
14469 response 2018-11-20 10:12:16 +0100 incoming
14470 response 2018-11-20 10:12:42 +0100 incoming
14471 response 2018-11-20 10:12:56 +0100 incoming
14472 response 2018-11-20 10:13:24 +0100 incoming
14473 response 2018-11-20 10:13:36 +0100 incoming
14474 response 2018-11-20 10:13:50 +0100 incoming
14475 response 2018-11-20 10:14:01 +0100 incoming
14476 response 2018-11-20 10:14:12 +0100 incoming
14477 response 2018-11-20 10:14:22 +0100 incoming
14478 response 2018-11-20 10:14:33 +0100 incoming
14479 response 2018-11-20 10:14:49 +0100 incoming
14480 response 2018-11-20 10:15:00 +0100 incoming
14481 response 2018-11-20 10:15:14 +0100 incoming
14482 response 2018-11-20 10:15:31 +0100 incoming
14483 response 2018-11-20 10:15:46 +0100 incoming
14484 response 2018-11-20 10:15:56 +0100 incoming
14485 response 2018-11-20 10:16:07 +0100 incoming
14486 response 2018-11-20 10:16:18 +0100 incoming
14487 response 2018-11-20 10:16:32 +0100 incoming
14488 response 2018-11-20 10:17:00 +0100 incoming
14489 response 2018-11-20 10:17:11 +0100 incoming
14490 response 2018-11-20 10:17:21 +0100 incoming
14491 response 2018-11-20 10:19:53 +0100 incoming
14492 response 2018-11-20 10:20:35 +0100 incoming
14493 response 2018-11-20 10:21:41 +0100 incoming
14494 response 2018-11-20 12:00:35 +0100 incoming
14495 response 2018-11-20 12:30:46 +0100 incoming
14496 response 2018-11-20 12:39:53 +0100 incoming
14497 response 2018-11-20 12:40:13 +0100 incoming
14498 response 2018-11-20 12:40:26 +0100 incoming
14499 response 2018-11-20 12:40:42 +0100 incoming
14500 response 2018-11-20 12:49:09 +0100 incoming
14501 response 2018-11-20 12:49:23 +0100 incoming
14502 response 2018-11-20 12:50:29 +0100 incoming
14504 response 2018-11-20 12:57:45 +0100 incoming
14505 response 2018-11-20 13:06:59 +0100 incoming
14506 response 2018-11-20 13:07:13 +0100 incoming
14507 response 2018-11-20 13:07:24 +0100 incoming
14510 response 2018-11-21 10:29:08 +0100 incoming
14511 response 2018-11-21 10:44:32 +0100 incoming
14513 response 2018-11-21 13:47:14 +0100 incoming
14514 response 2018-11-21 13:47:30 +0100 incoming
14619 response 2018-11-23 15:13:52 +0100 incoming
14620 response 2018-11-23 15:14:12 +0100 incoming
14629 response 2018-11-26 13:18:01 +0100 incoming
14630 response 2018-11-26 13:19:19 +0100 incoming
14637 response 2018-11-27 09:39:11 +0100 incoming
14638 response 2018-11-27 10:47:16 +0100 incoming
14640 response 2018-11-28 14:33:49 +0100 incoming
14641 response 2018-11-28 14:40:31 +0100 incoming
14648 response 2018-11-29 13:43:38 +0100 2019-01-04 09:00:07 +0100 partially_successful incoming
14873 status_update 2019-01-04 09:00:07 +0100 partially_successful 2019-01-04 09:00:07 +0100 partially_successful
15306 response 2019-02-06 10:43:26 +0100 2019-02-11 11:40:37 +0100 partially_successful incoming
15339 status_update 2019-02-11 11:40:37 +0100 partially_successful 2019-02-11 11:40:37 +0100 partially_successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.