Detaljer for henvendelse “Lønnsnivået hos skattemyndighetene

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10989 sent 2018-07-02 00:15:42 +0200 waiting_response 2018-07-02 00:15:42 +0200 waiting_response outgoing
10990 response 2018-07-02 00:16:06 +0200 2018-07-02 18:25:21 +0200 waiting_response incoming
11058 status_update 2018-07-02 18:25:21 +0200 waiting_response 2018-07-02 18:25:21 +0200 waiting_response
11328 response 2018-07-05 12:48:12 +0200 2018-07-05 19:14:16 +0200 successful incoming
11387 status_update 2018-07-05 19:14:16 +0200 successful 2018-07-05 19:14:16 +0200 successful
11748 followup_sent 2018-07-08 17:13:01 +0200 outgoing
11750 response 2018-07-08 17:13:24 +0200 incoming
11814 response 2018-07-09 10:17:26 +0200 2018-07-09 22:58:34 +0200 successful incoming
11997 followup_sent 2018-07-09 22:58:29 +0200 outgoing
11998 status_update 2018-07-09 22:58:34 +0200 successful 2018-07-09 22:58:34 +0200 successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.