Detaljer for henvendelse “Innsynshendvendelse - møter om kommunale tomter til moské

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2170 sent 2016-12-15 19:05:50 +0100 waiting_response 2016-12-15 19:05:51 +0100 waiting_response outgoing
2171 response 2016-12-15 19:06:20 +0100 incoming
2172 response 2016-12-15 19:06:21 +0100 incoming
2185 followup_sent 2016-12-20 11:11:29 +0100 internal_review 2016-12-20 11:11:29 +0100 internal_review outgoing
2186 response 2016-12-20 11:12:48 +0100 incoming
2187 response 2016-12-20 11:12:49 +0100 incoming
2235 response 2016-12-22 15:29:06 +0100 2016-12-23 10:17:40 +0100 internal_review incoming
2238 followup_sent 2016-12-23 10:17:20 +0100 outgoing
2239 status_update 2016-12-23 10:17:40 +0100 internal_review 2016-12-23 10:17:40 +0100 internal_review
2240 response 2016-12-23 10:17:48 +0100 incoming
2241 response 2016-12-23 10:17:50 +0100 incoming
2633 response 2017-01-04 16:27:25 +0100 2017-01-04 19:43:25 +0100 gone_postal incoming
2634 followup_sent 2017-01-04 19:42:54 +0100 outgoing
2635 status_update 2017-01-04 19:43:24 +0100 gone_postal 2017-01-04 19:43:25 +0100 gone_postal
2723 response 2017-01-11 14:56:42 +0100 2017-02-13 19:14:16 +0100 rejected incoming
2745 comment 2017-01-14 16:54:35 +0100
2950 status_update 2017-02-13 19:14:16 +0100 rejected 2017-02-13 19:14:16 +0100 rejected
2953 followup_sent 2017-02-13 20:00:54 +0100 outgoing
2954 response 2017-02-13 20:01:19 +0100 incoming
2955 response 2017-02-13 20:01:20 +0100 2017-03-01 18:00:18 +0100 not_held incoming
3099 status_update 2017-03-01 18:00:17 +0100 not_held 2017-03-01 18:00:18 +0100 not_held
3101 followup_sent 2017-03-01 18:21:35 +0100 outgoing
3102 response 2017-03-01 18:21:57 +0100 2017-03-01 18:31:24 +0100 waiting_response incoming
3103 status_update 2017-03-01 18:31:24 +0100 waiting_response 2017-03-01 18:31:24 +0100 waiting_response
3122 response 2017-03-07 13:01:25 +0100 incoming
3135 response 2017-03-13 12:00:23 +0100 incoming
3509 response 2017-04-21 14:07:04 +0200 2018-02-10 11:13:56 +0100 partially_successful incoming
7048 status_update 2018-02-10 11:13:55 +0100 partially_successful 2018-02-10 11:13:56 +0100 partially_successful

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.