Detaljer for henvendelse “Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn

Hendelseshistorikk

Denne tabellen viser de tekniske detaljene til interne hendelser som skjedde med denne henvendelsen på Mimes brønn. Dette kan brukes til å generere informasjon om hvor raskt ulike etater svarer på henvendelser, antall henvendelser som krever papirpostsvar og mye mer.

Advarsel! For å bruke disse dataene ordentlig, vil du trenge god kunnskap om brukeradferd på Mimes brønn. Hvordan, hvorfor, og av hvem henvendelser er kategorisert er ikke bare enkelt, og det vil være brukerfeil og uklarheter. Du vil også ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten myndighetene bruker den. Og du må være en dyktig statistiker. Kontakt oss gjerne med spørsmål.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4518 sent 2017-09-20 14:25:14 +0200 waiting_response 2017-09-20 14:25:14 +0200 waiting_response outgoing
4519 response 2017-09-20 14:25:37 +0200 2017-09-20 14:36:37 +0200 waiting_response incoming
4520 status_update 2017-09-20 14:36:37 +0200 waiting_response 2017-09-20 14:36:37 +0200 waiting_response
4521 comment 2017-09-20 14:50:43 +0200
4530 response 2017-09-22 12:14:26 +0200 2017-09-25 09:54:24 +0200 partially_successful incoming
4542 status_update 2017-09-25 09:54:24 +0200 partially_successful 2017-09-25 09:54:24 +0200 partially_successful
4543 followup_sent 2017-09-25 09:58:04 +0200 outgoing
4544 response 2017-09-25 09:58:27 +0200 2017-09-25 10:00:04 +0200 waiting_response incoming
4545 status_update 2017-09-25 10:00:04 +0200 waiting_response 2017-09-25 10:00:04 +0200 waiting_response
4575 response 2017-09-27 08:08:58 +0200 2017-09-27 22:46:16 +0200 partially_successful incoming
4578 status_update 2017-09-27 22:46:16 +0200 partially_successful 2017-09-27 22:46:16 +0200 partially_successful
4579 followup_sent 2017-09-27 22:54:46 +0200 outgoing
4580 response 2017-09-27 22:55:16 +0200 2017-09-27 23:02:55 +0200 waiting_response incoming
4581 status_update 2017-09-27 23:02:55 +0200 waiting_response 2017-09-27 23:02:55 +0200 waiting_response
4677 response 2017-10-04 10:28:47 +0200 2017-10-08 07:27:52 +0200 waiting_response incoming
4760 status_update 2017-10-08 07:27:52 +0200 waiting_response 2017-10-08 07:27:52 +0200 waiting_response
4936 followup_sent 2017-10-19 00:22:45 +0200 outgoing
4937 response 2017-10-19 00:23:06 +0200 2017-10-19 00:25:08 +0200 partially_successful incoming
4938 status_update 2017-10-19 00:25:08 +0200 partially_successful 2017-10-19 00:25:08 +0200 partially_successful
4985 followup_sent 2017-10-27 13:28:45 +0200 internal_review 2017-10-27 13:28:45 +0200 internal_review outgoing
4986 response 2017-10-27 13:29:08 +0200 2018-03-21 10:20:40 +0100 internal_review incoming
4987 status_update 2017-10-27 13:34:17 +0200 waiting_response 2017-10-27 13:34:17 +0200 waiting_response
6431 comment 2018-01-02 12:27:39 +0100
7561 followup_sent 2018-03-21 10:20:13 +0100 outgoing
7562 status_update 2018-03-21 10:20:40 +0100 internal_review 2018-03-21 10:20:40 +0100 internal_review
7563 response 2018-03-21 10:20:43 +0100 2018-03-21 11:04:15 +0100 internal_review incoming
7565 status_update 2018-03-21 11:03:58 +0100 waiting_response 2018-03-21 11:03:58 +0100 waiting_response
7566 status_update 2018-03-21 11:04:15 +0100 internal_review 2018-03-21 11:04:15 +0100 internal_review

Her betyr beskrevet når en bruker klargjør hvor i prosessen saken er kommet, og hva som senest førte frem til det. Beregnet viser til forhold utledet av Mimes brønn, som ikke kom fra brukerens beskrivelse. Se søketips for beskrivelse av dette.

Du kan få tak i denne siden på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-siden for henvendelsen. Se API-dokumentasjonen.