Vang kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Vang kommune
Svar fra Vang kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Beklager, eg hadde fylt ut svaret og venta tilbakemelding frå ein anna kollega på svara, eg fekk aldri svar og har difor gløymd sende det til deg....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vang kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følgjer bestilt dokument. Med helsing Mette Hammerstad Sekretær -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[I...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?