Valgdirektoratet

En offentlig myndighet

17 henvendelser
Sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til mail 9. juli 2018. Valgdirektoratet gjør oppmerksom at slik vi nå vurderer status er det ikke fattet noen avgjørelse i denne saken som...
Lønningene i Valgdirektoratet
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære [email address], Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Valgdirektoratets kompetanse på offentlighet og innsyn
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære [email address], Tusen takk, og god sommer. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Hei Viser til ditt innsynskrav. Valgdirektoratets tildelingsbrev ligger på regjeringen.no. Vedlagt følger link til tildelingsbrevet [1]https://w...
Vi viser til innsynsbegjæringer datert 19.5.2018 vedr sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021 og Kommunestyre -og fylkestingsvalget 2019.   Vedlagt...
Valgdirektoratet trenger kurs i offentleglova
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til innsynsbegjæring 19.05.2018 og klage datert 29.05.2018 der det bes om innsyn i dokumenter som omhandler kurs i offentleglova. Vedlagt...
Valgdirektoratets kommunikasjon med valgstyret i Oslo
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til mail datert 30.10.2017. Innsynsbegjæring ble sendt 27.08.2017 og omfattet kommunikasjon direktoratet har hatt med valgstyret i Oslo og...
Det vises til innsynsbegjæring 27.08.2017, klage 16.09.2017, og klage 30.10.2017. Innsynsbegjæringen er besvart 01.09.2017, se vedlegg. Innsynsbeg...
Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
  Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8: Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8.PDF Side 1/5 2016/72 / 363...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Hei Vedlagt følger behandling av klage fra Olivia Paulsen på vedtak om delvis avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtak...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det benyttes ikke, slik tittelen i innsynsbegjæringen angir, maskiner for manuell telling. Vi antar man her ønsker informasjon om maskiner for maskin...
IKT sårbarhetskartlegging i Valgdirektoratet
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
      Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Valgdirektoratet...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?