Valgdirektoratet

En offentlig myndighet

17 henvendelser
Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur
Svar fra Valgdirektoratet til Petter Smart den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter.   Petter Smart Deres ref Vår ref Dato 18/5597-3 23. mai 2019 Klage på avslag på krav om innsyn i sak 2018/25 Bista...
Det vises til departementets brev til Olivia Paulsen 4. juli 2018 med referanse 17/4971-29.   Vedlagt følger epost datert 7. juli 2018 fra Olivia...
Rapportering - etatsstyring 2017 i Valgdirektoratet
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?