Valgdirektoratet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Valgdirektoratets kommunikasjon med valgstyret i Oslo
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Valgdirektoratets kommunikasjon med New Voting Technology og Henrik Nore
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Konsulentbistand – reetablering av infrastruktur - høst 2016
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
IKT sårbarhetskartlegging i Valgdirektoratet
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Rapportering - etatsstyring 2017 i Valgdirektoratet
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Se vedlegg.   Klage på delvis avslag på krav om innsyn i offentlig dokument er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokumentet...
Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Vi viser til dine krav om innsyn i dokumenter etter offentlighetsloven.   Vedlagt følger foreløpig svar på dine innsynskrav.   Vi vi...
Hei, Valgdirektoratet viser til tidligere besvarelse, og anser innsynsbegjæringen som gjelder feilrate for å være ferdig behandlet. Du er selvsagt ve...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?