Valgdirektoratet

En offentlig myndighet

21 henvendelser
Database for valg 2019
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Hallvard Nygård den .
Forsinket.
Kjære [email address], For å legge til forrige svar. Jeg vet ikke hvilke databaser som er aktuelle. Jeg vet EVA Admin sin database er høyst aktuell...
Dokumentliste på wiki
Svar fra Valgdirektoratet til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei, Vi viser til din henvendelse av 25. september 2019 hvor du henviser til offentlighetslova og ber om innsyn i dokumentliste på wiki. Vi bekrefter...
Kildekode til EVA Admin
Svar fra Valgdirektoratet til Hallvard Nygård den .
Avslått
Hei,   Vedlagt følger oversendelse av klagesak – avslag på begjæring om innsyn i offentlig dokument.   Mvh. valgdirektoratet   Fra: Hallva...
Tidspunkt for security acknowledgements
Svar fra Valgdirektoratet til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Det vises til ditt innsynskrav. Endringer av https://www.valg.no/.well-known/acknowledgements.txt ble meldt inn til vår tjenesteleverandør på føl...
Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur
Svar fra Valgdirektoratet til Petter Smart den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter.   Petter Smart Deres ref Vår ref Dato 18/5597-3 23. mai 2019 Klage på avslag på krav om innsyn i sak 2018/25 Bista...
Sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til mail 9. juli 2018. Valgdirektoratet gjør oppmerksom at slik vi nå vurderer status er det ikke fattet noen avgjørelse i denne saken som...
Lønningene i Valgdirektoratet
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære [email address], Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Det vises til departementets brev til Olivia Paulsen 4. juli 2018 med referanse 17/4971-29.   Vedlagt følger epost datert 7. juli 2018 fra Olivia...
Valgdirektoratets kompetanse på offentlighet og innsyn
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære [email address], Tusen takk, og god sommer. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Hei Viser til ditt innsynskrav. Valgdirektoratets tildelingsbrev ligger på regjeringen.no. Vedlagt følger link til tildelingsbrevet [1]https://w...
Vi viser til innsynsbegjæringer datert 19.5.2018 vedr sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021 og Kommunestyre -og fylkestingsvalget 2019.   Vedlagt...
Valgdirektoratet trenger kurs i offentleglova
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til innsynsbegjæring 19.05.2018 og klage datert 29.05.2018 der det bes om innsyn i dokumenter som omhandler kurs i offentleglova. Vedlagt...
Valgdirektoratets kommunikasjon med valgstyret i Oslo
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til mail datert 30.10.2017. Innsynsbegjæring ble sendt 27.08.2017 og omfattet kommunikasjon direktoratet har hatt med valgstyret i Oslo og...
Det vises til innsynsbegjæring 27.08.2017, klage 16.09.2017, og klage 30.10.2017. Innsynsbegjæringen er besvart 01.09.2017, se vedlegg. Innsynsbeg...
Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
  Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8: Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8.PDF Side 1/5 2016/72 / 363...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Rapportering - etatsstyring 2017 i Valgdirektoratet
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Hei Vedlagt følger behandling av klage fra Olivia Paulsen på vedtak om delvis avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtak...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det benyttes ikke, slik tittelen i innsynsbegjæringen angir, maskiner for manuell telling. Vi antar man her ønsker informasjon om maskiner for maskin...
IKT sårbarhetskartlegging i Valgdirektoratet
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
      Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Valgdirektoratet...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?