Valgdirektoratet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Valgdirektoratets kommunikasjon med valgstyret i Oslo
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til mail datert 30.10.2017. Innsynsbegjæring ble sendt 27.08.2017 og omfattet kommunikasjon direktoratet har hatt med valgstyret i Oslo og...
Det vises til innsynsbegjæring 27.08.2017, klage 16.09.2017, og klage 30.10.2017. Innsynsbegjæringen er besvart 01.09.2017, se vedlegg. Innsynsbeg...
Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
  Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8: Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8.PDF Side 1/5 2016/72 / 363...
Hei, Vår oversendelse til departementet i klagesaken er datert 20. november, 2017. Vi kan bekrefte at departementet har mottatt klagen, og at denne...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Rapportering - etatsstyring 2017 i Valgdirektoratet
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Hei Vedlagt følger behandling av klage fra Olivia Paulsen på vedtak om delvis avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtak...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det benyttes ikke, slik tittelen i innsynsbegjæringen angir, maskiner for manuell telling. Vi antar man her ønsker informasjon om maskiner for maskin...
Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD
Klage sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
IKT sårbarhetskartlegging i Valgdirektoratet
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
      Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Valgdirektoratet...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?