Vaksdal kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vaksdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Sjå vedlagde dokument. Beklager at det har teke noko tid før du fekk svar.     Med vennleg helsing Sølvi Legård Politisk sekretær/fagleiar a...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?