Utsira kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Utsira kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Oversender møtereglement for politiske utvalg i Utsira kommune. Vennlig hilsen Arnstein Eek -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salves...
Lønnsnivå i Utsira kommune
Svar fra Utsira kommune til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei! Vi viser til din begjæring om innsyn og klage på mangelfulle opplysninger. Bakgrunnen for at du ikke har fått mer opplysninger er at vi ikke har...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?