Universitetet i Oslo

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Klinikkdriften ved Psykologisk institutt ved UiO
Svar fra Universitetet i Oslo til Geir Eliassen den .
Venter på svar.
Denne meldingen er automatisk generert som svar på din henvendelse om "innsyn etter Offentleglova - Klinikkdriften ved Psykologisk institutt ved UiO",...
Denne meldingen er automatisk generert som svar på din henvendelse om "innsyn etter Offentleglova - Prosess før beslutning om stenging av studentklinik...
Karakter på masteroppgave
Svar fra Universitetet i Oslo til Haavard Ostermann den .
Avslått
Viser til innsynsbegjæring av 20.04.2017 og vurderingen til Avdeling for fagstøtte er: Det vises til innsynsbegjæring fremmet av Haavard Ostermann 20...
Vi oppfatter det slik at denne henvendelsen fra deg kan avsluttes nå, og vi har lukket saken. Vennligst ikke svar på denne meldingen, med mindre du ha...
Norske domenenavn
Henvendelse til Universitetet i Oslo, gjort av Anders Einar Hilden. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Filen alle.zip inneholder 19862 unike DNS-domener med endingen ".no". I følge Norid 2015-12-17 er det totalt 680117 norske domener. Listen inneholder...
Hei, her følger eposten som kom til en av våre ansatte, se under Med vennlig hilsen [epostadresse] Fra: <[epostadresse]> Dato: 13. oktober 201...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?