Universitetet i Bergen

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører
Svar fra Universitetet i Bergen til Håvard Pedersen den .
Venter på kategorisering.
  Svar på innsynsbegjæring - lønnsstatistikk for ingeniører: Svar på innsynsbegjæring - lønnsstatistikk for ingeniører.PDF lønnsstatistikk for ing...
Lønninger ved UiB
Svar fra Universitetet i Bergen til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei Vi viser til ditt innsyn av 8. juli. Vedlagt følger svar på innsyn i gjennomsnittlig årslønn etter stillingskode ved UiB.   Mvh Robert Kjæ...
09.11.2015 15/97-RKJ     Hei.   Vi viser til din innsynsbegjæring av 6. november.     Anmodning om innsyn i 14/11146-4 - Kartlegging av...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?