Uninett Norid

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Fjerning av krav om rettslig kjennelse før DNS-domenebeslag
Svar fra Uninett Norid til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei vi viser til din henvendelse om innsyn av 14. februar, der du ber om innsyn i dokumenter relatert til oppdatering av regelverket for .no angåen...
Uninett Norids arkivrutiner
Henvendelse til Uninett Norid, gjort av J. Dahl. Merknad av B. Waldron den .
Venter på behandling av klage.
Fra Justis- og politidepartementets Rettleiar til offentleglova: Det følgjer av offentleglova § 10 fyrste ledd at verksemder som er omfatta av offent...
Innsyn i kundebase
Henvendelse til Uninett Norid, gjort av Gorm Eriksen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Avslått
Dette ser ut til å være sak 2016/600 hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, med tittel "Klage på avslag om innsyn - Uninett Norid AS". Dokumenter i sak...
Uninett Norid - Postjournal 2015
Svar fra Uninett Norid til J. Dahl den .
Venter på kategorisering.
RETTELSE: Vi har lagt ved feil fil i oversendelse av klagen. Fila "innsyn postjournal2015 ejournal sladdet.xlsx" er IKKE postjournalen vår, og ikke...
Forhandlinger om .bv
Henvendelse til Uninett Norid, gjort av Håkon Wium Lie. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Samme sak er forespurt hos NKOM i https://www.mimesbronn.no/request/norids_soknad_om_dispensasjon_fr .

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?