UDI - Utlendingsdirektoratet, regionkontor Nord

En offentlig myndighet

Innsynshenvendelser utført med denne tjenesten

Ingen har så langt bedt om innsyn hos UDI - Utlendingsdirektoratet, regionkontor Nord ved hjelp av dette nettstedet.