UDI - Utlendingsdirektoratet

En offentlig myndighet

10 henvendelser
Hei, Viser til din forespørsel om innsyn i datamodellen samt brukermanual for datasystemet DUF. Vi kan dessverre ikke gi innsyn i datamodellen eller...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?