UDI - Utlendingsdirektoratet

En offentlig myndighet

10 henvendelser
Kurs og arrangementer for kommunesektoren
Oppfølging sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Andrine Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet Kravet om innsyn avgrenses til de fire største kommunene i Norge, med Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kommuner...
Innsyn i datamodell og brukermanual for DUF
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Datafangsten den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til din forespørsel om innsyn i datamodellen samt brukermanual for datasystemet DUF. Vi kan dessverre ikke gi innsyn i datamodellen eller...
Lønnsnivået i UDI
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til vår e-post til deg datert 13. juli 2018.   Vi har nå fått tatt ut lønnsopplysninger for de to som var direktører i UDI forut for Frod...
Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet eller b...
UDIs korrespondanse med International Organization for Migration
Klage sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utle...
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utle...
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet Viser til svarbrev ref. 18/02457-2 datert den 4.6.18. Takk for at UDI gir innsyn. Eg vil likevel gjere UDI merksa...
Oppstilling av lønn testledere
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Lisen Johansen den .
Vellykket.
Hei. Beklager. Ser at en 0 har forsvunnet i mitt svar, jeg korrigerer. Pr nå har Utlendingsdirektoratet 3 testledere. Alder 43, årslønn kr 800.000,-....
Til Gorm Eriksen Dokumentet 15/08199-8 Svarbrev - manglende behandling av innsynskrav i saken Innsynsbegjæring - Informasjonskampanje frivillig retur...
Viser til innsynsbegjæring av 25.09.2015, der det bes om en oversikt som viser følgende: - innflytningstidspunkt - alder - kjønn - navn eller...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?