Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Hei Monica, vedlagt er sammenstillingen du etterspurte. Vennlig hilsen Åshild Marita Håvelsrud Juridisk rådgiver Personal- og organisasjonssenteret,...
Hei Viser til din innsynsbegjæring av 22.06.18, sak 18/6263-1 her, hvor du ber  om innsyn i «Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å slå sammen...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?