Trøgstad kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad
Svar fra Trøgstad kommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
  AVSLAG PÅ INNSYNSBEGJÆRING   Vi viser til klage på innsynsbegjæring av 19.9.2018 , og tidligere oversendte dokumenter for deler av tidligere i...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?