Trøgstad kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Trøgstad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Det vises til innsynsbegjæring datert 24.06.19. Vedlagt følger Trøgstad kommunes ‘Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015-2019’.   Mvh. Ann...
Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad
Svar fra Trøgstad kommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
  AVSLAG PÅ INNSYNSBEGJÆRING   Vi viser til klage på innsynsbegjæring av 19.9.2018 , og tidligere oversendte dokumenter for deler av tidligere i...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?