Sykehuspartner

En offentlig myndighet, også kalt sykehuspartner

2 henvendelser
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumenter   Geir Eliassen Deres ref Vår ref Dato 17/2295-82 19. september 2018 Avgjørelse i klagesaken om innsynsbegjæring i avta...
Lønnsnivået i Sykehuspartner
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Sykehuspartner HF viser til din innsynsbegjæring av 08.07.2018 om lønnsnivået i helseforetaket. Grunnlaget for innsynsbegjæringen er å finne i Lov o...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?