Sykehuspartner

En offentlig myndighet, også kalt sykehuspartner

2 henvendelser
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Det vises til saken vedr iMOD og tidligere oversendelser. Basert på dokumenter som er oversendt, lukker vi nå innsynsbegjæringen med mindre vi hører...
Lønnsnivået i Sykehuspartner
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Sykehuspartner HF viser til din innsynsbegjæring av 08.07.2018 om lønnsnivået i helseforetaket. Grunnlaget for innsynsbegjæringen er å finne i Lov o...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?