Sykehuspartner

En offentlig myndighet, også kalt sykehuspartner

2 henvendelser
Lønnsnivået i Sykehuspartner
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Sykehuspartner HF viser til din innsynsbegjæring av 08.07.2018 om lønnsnivået i helseforetaket. Grunnlaget for innsynsbegjæringen er å finne i Lov o...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Hei.   Viser til mottatt innsynsbegjæring ang iMOD og tidligere korrespondanse. Vedlagt følger 4 dokumenter i saken.   +---------------------...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?