Sveio kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Henvendelse til Sveio kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Sivilombudsmannen har bedt FM i Vestland om informasjon. Saksnummer hos SM er 2019/3379.
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sveio kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
God ettermiddag,   Viser til ditt innsynskrav av 24. juni 2019. Du etterspørs kommunen sitt reglement for folkevalde. Vedlagd ligg Sveio kommune s...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?