Suldal kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Suldal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
E-post frå Suldal kommune   Hei Sender vedlagt kommunalt reglement for folkevalde.       Beste helsing Turid Vaage Leiar Servicetorget...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?